14 Kasım 2009 Cumartesi

kimler geldi 2/mezunlarımız


Yalnızca piyasada yer etmiş tasarımcılarla değil, bizlere yol gösterecek genç mezunlarımızla da söyleşiler gerçekleştirdik. Başarılarıyla gurur duyduğumuz Metin Kaplan ve İsmail Ovacık'tan sonra Gamze Derinöz de Hong Kong'ta yaşadığı tasarım deneyimlerini bizlerle paylaştı.

kimler geldi

2007 yılında davet ettiğimiz Ümit Altun ile çok güzel bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Kendisiyle ürünlerini, DesignUMu ve Türkiye'de tasarımcı olmanın avantajlarını ve zorluklarını konuşmuştuk, sorularımıza çok samimi cevaplar vermişti.


Ardından 2008 yılı başında davetimizi kırmayıp gelen Hatice Armağan ile endüstriyel tasarım "öğrenciliği" hakkında oldukça eğlenceli bir konuşma yapmıştık. Kendi anıları ve deneyimleri üzerinden bir çok konuda tavsiyeler vermiş ve bunları arkadaşça bir sohbetle, samimiyetle anlatmıştı.

Özellikle Mey içkileri için yaptığı tasarımları öğrenciler tarafından da sıkça konuşulan Gamze Güven ise, bizlere ürünlerinin tasarım sürecini, yaptığı şişe tasarımları üzerinden anlatmış; gerek üretim öncesi, gerek üretim sonrası pazarlama ile ilgili örneklerle faydalı bilgiler vermişti. Ayrıca Türkiye'nin piyasada çalışmaya başlayan ilk kadın tasarımcılarından biri olması ile ilgili deneyimlerini de paylaşmıştı.


Son olarak misafirimiz olan Hülya Çelik Pabuççuoğlu ve Özlem Tuna ise Kapalıçarşı'da yaptıkları takı tasarımlarıyla, bizlerle, günümüzde zanaat ve tasarımın hala yaşadığı yerlerle ve ustalarla ortak yürüttükleri çalışmalarla ilgili ilginç deneyimlerini paylaştılar, tasarıma bambaşka bir perspektiften bakmamızı sağladılar.

kimler geldi kimler geçti.

27 Ekim 2009 Salı

15.Geleneksel Fiesta Partisi : 90-60-90


Beklenen an geldi.

İTÜTASK Geleneksel Fiesta Partisi yine yeni bir konseptle geliyor: 90-60-90

Konsept, ismini bu yıl mezunlara özel hazırlanacak nostalji programından alırken Fiesta, 1.sınıflardan '97 mezunlarına kadar herkesi tanışmaya, eğlenmeye ve anıları tazelemeye davet ediyor.

Öğretim görevlilerimiz, mezunlar, "hiç mezun olmasam" diyenler, mezun olmak isteyip olamayanlar,

Hepinizi 2 Kasım Pazartesi Saat 18:00 de Güzel Sanatlar Holüne (Seramik Atölyesi önü) bekliyoruz.


Aşağıda, 2001 yılında bir oda partisi olarak başlayan ve adini Fiesta isimli şarkıdan ("Fiesta" is the title of a number-one R&B single by singer R. Kelly and features rapper Jay-Z.) alan 'Fiesta' Partisinin başlangıcından itibaren zaruriyet olarak ortaya çıkan kuralları yer almaktadır. Bu kuralların günümüze göre revize edilmiş versiyonunun dikkatle okunmasında fayda bulunmaktadır.

1. Geleneksel Fiesta partisi 2 Kasım 2009 Pazartesi günü, 18:00-22:00 sularında Güzel Sanatlar Hölünde yapılacaktır.

2. Öncelikli olarak partinin akademik bir ortamda yapılacağı unutulmamalıdır.

3. Parti R. Kelly'nin 'Fiesta' şarkısı ile başlar

4. 'Fiesta' şarkısı hakkında (kaç kere çalınırsa çalınsın) fikir beyan etmek yasak ve tehlikelidir.

6. Parti için sadece mekan ve muzik düzenleme ekibi tarafından sağlanacaktır.

7. Dijital formatta getirilen şarkı istekleri değerlendirilecektir.

8. Parti içinde ihtiyaç duyabilecekleri tüm diğer ekipmanların katılımcılar tarafından sağlanması gerekmektedir.

9. Bahsi geçen ekipmanlardan 'aşırı derecede' kullanmak yasaktır.

10. 'Gerekli' durumlarda Ayhan Ensici veya İTÜTask Başkanının partiyi sonlandırma hakkı saklıdır. Bu hakkın tartışılması yasak ve tehlikelidir.

11. Parti bölüm dışından katılımlara açıktır.

12. Partinin akademik bir ortamda yapıldığının unutulmaması unutulmamalıdır.


Partide görüşmek üzere,

20 Ekim 2009 Salı

3. Ulusal Tasarım Öğrencileri Forumu

3.ULUSAL TASARIM ÖĞRENCİLERİ FORUMU BİLDİRİSİ

8-9 Ekim 2009, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla

(4.Ulusal Tasarım Kongresi Kapsamında)

GİRİŞ

Bu metin İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 8-9 Ekim 2009 tarihlerinde 4.Ulusal Tasarım Kongresi kapsamında gerçekleşen 3.Ulusal Tasarım Öğrencileri Forumu’nun çıktılarını içermektedir.

3.Ulusal Tasarım Öğrencileri Forumu İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Tasarım Kulübü öğrencileri tarafından organize edilmiş olup Endüstriyel Tasarım alanında eğitim veren 7 farklı okulun katılımıyla gerçekleşmiştir. Foruma İstanbul Teknik Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, T.C Kadir Has Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümlerinden 5'er temsilci ve farklı okullardan izleyiciler katılmıştır.

Düzenlenme amacı kongre boyunca profesyonel tasarımcılar ve akademisyenler tarafından ele alınan “Tasarım veya Kriz” konusunun yanında endüstriyel tasarım öğrencilerinin yıllardır karşılaştığı “kriz”leri yeniden gündeme getirip bunlara çözüm önerileri sunmak olan forumda 7 farklı okul 7 farklı konuyla ilgili görüşlerini paylaşmış ve konular ortak bir alanda öğrenciler tarafından tartışılmıştır. İki gün süren tartışmaların ve fikir alışverişlerinin sonunda tüm tasarım öğrencileri ortak olarak karara vardıkları konuları öneriler şeklinde hazırlamışlardır.

Türkiye’de tasarımın geleceğini değiştirecek asıl yatırımın öğrenci olduğunu düşünen geleceğin tasarımcı adayları 3.Ulusal Tasarım Öğrencileri Forumu’nda konuşulan problemlere ve getirilen önerilere dikkat çekmek istemektedirler.

3.ULUSAL TASARIM ÖĞRENCİLERİ FORUMUNDA TARTIŞILAN KONULAR ve GETİRİLEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Konu 1: Yurt dışında lisans, yüksek lisans, staj gibi imkânlara duyulan ilginin nedenleri, sonuçları ve bunun tasarım piyasasına ve eğitimine etkileri

· Üniversitelerin Erasmus vb. öğrenci değişim programları geliştirilmeli, yalnızca öğrenci gönderimi değil, öğrenci alımı konusunda da okullar adım atmalı, çoklu kültüre sahip bir eğitim süreci sağlanmalı,

· Öğrenciye yurt dışı imkânı sağlayabilecek firmalar ve kurumlarla iletişim artırılmalı, beyin göçünü önleyebilecek imkânlarla yurt dışı deneyimi desteklenmeli,

· Yalnızca yurt dışı değil yurt içinde de okullar arası değişim programlarına destek verilmeli, farklı okullar karşılıklı imkânlardan yararlanabilmeli,

· Yurt dışında eğitim almış personeli geri çekmek için akademik personel imkânları artırılmalı, üniversitelerin araştırma olanakları geliştirilmeli,

· Şimdiye kadar “batılı olmak” anlamına geldiği sanılan tasarım bakış açısı yüzünü doğuya da çevirmeli, okullar öğrenciye doğuyla ilgili de imkân sağlamalı,

Konu 2: Okul projelerinde/stajlarda/yarışmalarda tasarım öğrencilerinin tasarım haklarının korunması, tasarım tescili konusunda öğrencilerin karşılaştığı problemler

· Okul projelerinde, stajlarda, profesyonel tasarımcı danışmanlığında yürütülen projeler okul tarafından güvence altına alınmalı, gerekli ön protokoller aşama aşama belirlenmeli,

· Okulda firmalarla yürütülen projelerde öğrenci haklar ve ücretlendirme konusunda proje başlamadan bilgilendirilmeli,

· Tasarım yarışmalarında öğrenci haklarını koruyan şartnameler hazırlanmalı,

· “Esinlenme” adı altında fikir ve görselliğin çalınmasını önlemek amacıyla, öğretim görevlileri ve yarışma jurileri projeler ve konular hakkında yeterli donanıma sahip olmalı,

· Öğrencileri haklar konusunda bilgilendiren dersler öne çekilmeli, projelerle eş zamanlı olarak başlamalı,

Konu 3: Okullarda KOBİ lerle veya profesyonel tasarımcılarla yapılan projelerin verimliliği

· Şirketlerle çalışmak üretilen ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi olan insanların yorumlarını alabilmek açısından değerli olabilir ancak öncelikle “KOBİ sizi şu anda bulunduğunuz noktadan daha ileri bir noktaya taşıyabiliyor mu?” sorusu sorulmalı,

· KOBİ’lerle çalışma stratejisi olan okullar bu projeleri en azından 3. veya 4. Sınıfa yönelik gerçekleştirmeli, önceki yıllarda yaratıcı düşünceyi öldürmemek açısından öğrencilerin daha özgür kalabileceği konsept bazlı projeler üzerine yoğunlaşılmalı,

· Farklı büyüklük ve ölçekteki firmalarla çalışılmalı,

· Projeler konusunda öğrenciye seçme imkânı verilmeli, öğrenci KOBİ ile çalışmak yerine müfredatta yer alan ve KOBİ projesiyle eş zamanlı yürütülebilecek bir konuyu tercih edebilmeli,

· KOBİ’lerden projelere gelen kişiler öğrenciye proje konusuyla ve amacıyla ilgili bir şeyler kazandırmalı; projede öğretilmek istenenle KOBİ’den gelen yetkili kişi arasında bir bağlantı, bir planlama olmalı, (Örneğin üretim tekniklerini dikkate alan bir projeye satın alma müdürünün dahil olması vb.)

Konu 4: Her yönüyle tasarım yarışmaları

· Yarışmalar daha fazla ciddiye alınmalı; firmaların yalnızca rant sağlamak, reklam yapmak ve öğrenci emeğinden yararlanmak amacıyla yarışma düzenlemesinin önüne geçilmeli, yarışmaların niteliği, konsepti, kategorileri belirlenmeli, (mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım vb.olarak ayrım getirilmeli),

· Yarışmalar motivasyonu artırıcı nitelikte olmalı (örneğin 120 farklı projenin katıldığı bir yarışmada 5 projeye tasarım tescili veriliyorsa diğer 115 projeye ve fikre ne oluyor, bunların suistimal edilmeyeceği garantisi nasıl veriliyor? Ayrıca seçilen 5 projeye verilen ödüllerin rakamları neye göre belirleniyor?),

· Proje değerlendirmelerinde monotonluktan kaçınılmalı, işlevi olmayan ve teknik olarak çalışmayan tasarımların derece alması konusunda dikkat edilmeli,

· Saygısızlık ve ırkçılık derecesine varan bir tavırla sadece belli okullar açık yarışmalar düzenlenmemeli,

· Yarışmaya katılacak juri ekibi özen ve dikkatle seçilmeli, yarışmalara destek veren belli kurumların yarışmalara belli okullardan jurileri çağırmasına son verilmeli

Konu 5: Tüketim eylemine en çok hizmet eden meslek grubuna dahil olacak biz tasarım adaylarının tüketime bakış açısı ve okulların eğitimde bu konuya yaklaşımları

Yöntem: Sunum konusu, değişik şehirlerden, 7 ayrı üniversiteden ve farklı sosyo-ekonomik seviyelerden gelen 50 endüstriyel tasarım öğrencisine sorulan iki kilit soru ve onlardan gelen yanıtlar şeklinde sunuldu. Forum salonunda bulunan 50 öğrenciden aşağıdaki iki soruya EVET veya HAYIR şeklinde cevap vermeleri ve yanına ÇÜNKÜ.. ile başlayarak açıklama yapmaları istendi.

Soru 1: Tüketim kültürünü pompalayan tetikçiler Endüstriyel Tasarımcılar mı? (Ben miyim?)

Sonuç 1: Bu soruya öğrencilerin %66’sı HAYIR, %28’i EVET, %6’sı ise KARARSIZ veya HER İKİSİ olarak cevap verdi.

Türkiye’nin genelini yansıttığı düşünülen bu anketteki öğrencilerin yarısından fazlası kendilerinin ve Endüstriyel Tasarımcıların tüketim toplumunu pompalayan bir meslek grubuna dahil olmadıklarını düşünüyor. Bunların nedenleri arasında tasarımcının firmada kendinden bekleneni yerine getirmesi, tasarımcının ürün tasarlarken asıl amacının yeni bir tüketim nesnesi yaratmak değil bir probleme çözüm bulmaya çalışması, ihtiyaç oldukça tüketim yerine tükettikçe yeni ihtiyaçlar doğuran tüketim toplumunun tasarımcıyı yeni ürünler yaratmaya zorlaması gibi etkenler gösteriliyor. Bu soruya EVET diyen katılımcılar ise tasarımcı tüketim toplumunun bir parçası da olsa ahlaki değerlerinin devreye girmesi ve tasarımın bu tip müdahaleleri de içinde barındırması gerektiğini, sürdürülebilir tasarımlar yaratılabilecekken tasarımcının kendi maddi ve manevi tatminleri ile hareket etmesinin doğru olmadığını savunuyor.

Soru 2: Türkiye’de Endüstriyel Tasarım eğitimi tüketim kültürüne hizmet eden tasarımcılar mı yetiştiriyor?

Sonuç 2: Bu soruya öğrencilerin %58’i HAYIR, %38’i EVET, %4’ü ise KARARSIZ veya HER İKİSİ DE olarak cevap verdi.

Bu soruya HAYIR diyen öğrenciler üniversitelerinde iyi tasarımın tüketimi tetiklemesi gerekmediğini ve en azından bir kez sürdürülebilirlik ve verimlilikle ilgili bir projeye katılarak bu konular hakkında bir şeyler öğrendiklerini vurguluyor. Bu soruya EVET diyen öğrenciler ise Endüstriyel Tasarımın tüketim kültürünün bir parçası olduğunu ve üniversitelerin farkına varmadan bu sistemin içinde yer aldıklarını düşünüyor. Sonuç olarak Türkiye’de Endüstriyel Tasarım öğrencileri, üniversitelerin tüketim tetikçisi tasarımcılar yetiştirmediğini ve Türkiye’deki Endüstriyel Tasarımcıların tüketim kültüründe tetikçi olmadığını fakat pek çok etmenden biri olabileceğini bildirdi. Bu bağlamda,

 • Türkiye’de bilinçli tüketim toplumunun oluşmasının bilinçli tasarımcılar yetiştirmekten geçtiği gerçeği dikkate alınarak okullar bu konuda çalışmalarını genişletmelidir.

Konu 6: Piyasadaki iş imkânları azalmasına rağmen üniversitelerde yeni Endüstriyel Tasarımı Bölümlerinin açılmasının etkileri

Üniversitelerde yeni Endüstriyel Tasarım Bölümlerinin açılması çift yönlü bir etki yaratmaktadır. Pozitif etkileri: tasarım bilincinin artması, nitelikli eğitim/ rekabet ortamının doğması, tasarım bölümlerinin farkındalığı ve tanınırlığı artması ve tasarımcıya olan talebin artması olarak sıralanırken negatif etkileri: öğrenci patlamasının yaşanması, branşlaşma ve uzmanlaşma olmadığı için sorun yaşanması, niteliksiz tasarımcı adaylarının yetişmesi olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle:

 • Dünya pazarında Türk tasarımı olarak yer edinilebilmesi için öncelikle eğitimde ortak dil yaratılmalı,
 • Tasarımcıların öncelikle eğitimi tasarlanmalı; okullar arasında gerek müfredat gerek kimlik açısından farklılıklar olmalı ancak okullar arası eğitim kalitesi dengesi de sağlanmalı,
 • Okullarda yeni Endüstriyel Tasarım Bölümlerinin açılması yerine öncelik branşlaşmaya verilmeli, okulların yüksek lisans programlarında farklı alanlarda ve konularda tasarım programları açılmalı,
 • Vakıf üniversitelerinin ekonomik avantajlarından yararlanılmalı,
 • Tasarımın lüks olmaktan çıkıp pratik çözüm önerileri sunabilen, her kesime hitap edebilen bir olgu olduğu gerçeği, endüstriyel tasarım eğitimi bilincinin temeline oturtulmalı,
 • Yeni açılacak vakıf üniversitelerindeki bölümler bir branşlaşma önerisiyle gelmeli.

Konu 7: Türkiye’de tasarım öğrencilerinin örgütlenmesi

 • Sürekli tartışılan ve kısır döngü içinde olan konulara bir çözüm bulunamamasının nedeni, öğrencilerin tek bir paydada buluşarak ortak bir karar veremeyişi, karar verilse bile yetkililer üzerinde bir yaptırım gücünün olmayışıdır. Öğrenciler sonu olmayan çatışmaların ortasında ekol, şehir vb. gibi mikro milliyetçilikler altında ezilmektedir. Herkesin tasarım hakkında ortak hayalleri varken bilinen bu tartışmalar ortak bir amaca ulaşmayı güçleştirmektedir. Dolayısıyla bu noktaya gelirken;

- Tasarım öğrencilerinin farklılıklarının bir araya gelmesini bir değer olarak görmeyi,

- Öğrenciler arasındaki iletişim kopukluğunu ortadan kaldırmayı,

- Mevcut sorunları tartışarak ortak bir çözüme ulaştırmayı,

- Alınan kararları ilgili mercilere ileterek öğrenciler olarak yaptırım gücüne sahip olmayı hedefleyen tüm tasarım öğrencilerinin birliğini sağlayacak olan Türkiye Endüstriyel Tasarım Öğrencileri Platformu’nu hayata geçirmek istiyoruz.

SONUÇ

3.Ulusal Tasarım Öğrencileri Forumu’ndan alınan çıktılar sonucunda Türkiye’de Endüstriyel Tasarım öğrencilerinin bir çatı altında toplanması konusunda atılan adımların güçlenmesi gerektiği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Endüstriyel Tasarım öğrencileri gerek ertelendiği, gerek görmezden gelindiği, gerekse çözümsüz olarak nitelendirildiği için yıllardır askıda kalan bir çok konuyu ilk kez sözlü ve yazılı olarak dile getirme olanağı bulabilmişlerdir.

Bundan sonraki süreçte Türkiye Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrencileri Platformu Türkiye’deki bütün Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin, özellikle akademisyenlerin ve profesyonellerin desteklerini beklemektedir.

25 Eylül 2009 Cuma

3. ULUSAL TASARIM ÖĞRENCİLERİ FORUMU


3. ULUSAL TASARIM ÖĞRENCİLERİ FORUMU KATILIM ÇAĞRISI

(4.ULUSAL TASARIM KONGRESİ – İTÜ, İSTANBUL – 8 -10 EKİM 2009)


4. Ulusal Tasarım Kongresi bu yıl oturumunu “Tasarım veya Kriz” başlığı ile açıyor.


Küçük büyük birçok işletmenin hızını kesen, endüstrinin çeşitli sektörlerine ket vuran, kurumları olduğu kadar kişileri de maddi-manevi olumsuz etkileyen krizin sonuçları, firmalara olduğu kadar tasarımcılara da dokunuyor. Krizin endüstriye etkilerini ve endüstriyel tasarımın krize getirebileceği olası çözüm önerilerini ise profesyoneller tartışıyor.


Peki, biz “tasarımcı adayları” olarak krizin neresindeyiz? Endüstriye henüz dâhil olmamış; firma stratejilerinden, çalışma ücretlerinden, üretim ve pazarlama maliyetlerinden nasibini almamış olan biz tasarım öğrencileri krize ve tasarımın krize getireceği çözümlere ne kadar dâhil olabiliriz?


En önemlisi, Türkiye’de tasarımın eğitim safhasında bile birçok kriz sebebi mevcutken biz öğrencilerin ekonomik krize ne kadar etkili bir çözümü olabilir?


Tüm bu sorulara yanıt olarak bizler bu yıl 3. Ulusal Tasarım Öğrencileri Forumu’nda krize ekonomi değil eğitim gözlüğünden bakmak ve geleceğin tasarımcıları olarak tasarım nosyonuna sahip öğrencilerin başta eğitim olmak üzere birçok alanda karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri problemleri özgür bir platformda dile getirmelerine ve bu problemlere Türkiye’nin farklı okullarından farklı tasarım öğrencileriyle çözümler üretmelerine olanak sağlamak istiyoruz.


Tasarım süreci bir probleme çözüm üretmekle başlıyorsa, biz de işe kendi problemlerimize hep birlikte çözüm bulmakla başlayabiliriz. Bu nedenle, Türkiye’de tasarım öğrencisi olmanın artılarını ve eksilerini tüm kapsamıyla tartışabilmek, problemlere farklı bakış açılarıyla çözümler üretebilmek ve sesimizi bir manifesto ile duyurabilmek için siz tasarım öğrencilerini 4. Ulusal Tasarım Kongresi kapsamında İTÜ Tasarım Kulübü (İTÜTASK) tarafından düzenlenecek olan 3. Ulusal Tasarım Öğrencileri Forumu’na davet ediyoruz.


3.ULUSAL TASARIM ÖĞRENCİLERİ FORUMU


Kimler Katılabilir?

3. Ulusal Tasarım Öğrencileri Forumu’na yalnızca davetli okulların Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde okumakta olan öğrencileri katılabilir. (Aşağıda sözü geçen “okul” ve “bölüm” sözcükleriyle Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde okumakta olan öğrenciler temsil edilmiştir.)


Katılım Koşulları ve Hazırlık Süreci

 1. Her okul, aşağıda belirtilen on konudan üçünü tercih sırasına göre seçip düzenleme kuruluna bildirecektir.
 2. Düzenleme kurulundan gelen yanıt doğrultusunda kesin konusu belirlenen okullar öncelikle konularını kendi okullarında, kendi bölümleri içinde küçük bir forum olarak gerçekleştireceklerdir.
 3. Kendi okullarındaki forum sonrasında katılımcılar kendilerini İTÜ’de temsil edecek 5 kişi seçeceklerdir. Foruma her okuldan seçilen 5 kişi katılacaktır. (Sayının katılıma göre artması veya azalması düzenleme kurulunun inisiyatifindedir. Sayının artması veya olası bir olumsuz durum halinde 3 kişinin yedek olarak seçilmesi tavsiye edilir. Konuya hakim katılımcılar daha verimli bir tartışma ortamı hazırlayabileceği için temsilcilerin 3. veya 4. sınıf olmaları tercih nedenidir.)
 4. Seçilen 5 kişiden biri iletişimde ve organizasyonda kolaylık sağlaması bakımından grup temsilcisi olarak belirlenecektir.
 5. Foruma katılacak 5 kişi forumda tartıştıkları konunun çıktılarını kendi yaptıkları araştırmalarla destekleyip sunuma ve foruma hazır hale getireceklerdir.

Forum Konuları (Her okul aşağıdaki konulardan 3 adet seçecektir.)

 1. Piyasadaki iş imkanlarının azalmasına rağmen üniversitelerde yeni Endüstriyel Tasarımı Bölümlerinin açılmasının etkileri,
 2. Özel üniversitelerdeki Endüstriyel Tasarım Bölümlerinin devlet üniversitelerindekilerle karşılaştırılması,
 3. Güzel Sanatlar, Mimarlık, Mühendislik gibi farklı fakültelerde bulunan Endüstriyel Tasarım Bölümlerinin eğitimlerinin karşılaştırılması, müfredatların değerlendirilmesi,
 4. Yurt dışında lisans/yüksek lisans/staj gibi imkanlara duyulan ilginin nedenleri, sonuçları ve bunun Türkiye’deki tasarım piyasasına ve eğitimine etkileri,
 5. Bilgisayar destekli programların okullardaki eğitimi ve piyasada endüstriyel tasarımcıların “modellemeci” olarak görülmelerinin Türkiyede tasarımın gelişmesine etkileri,
 6. Okullarda KOBİ lerle veya profesyonel tasarımcılarla yapılan projelerin verimliliği,
 7. Tüketim eylemine en çok hizmet eden meslek grubuna dahil olacak biz tasarım adaylarının tüketime bakış açısı ve okulların eğitimde bu konuya yaklaşımları,
 8. Tasarım yarışmaları (her yönüyle),
 9. Okul projelerinde/stajlarda/yarışmalarda tasarım öğrencilerinin tasarım haklarının korunması, tasarım tescili konusunda öğrencilerin karşılaştığı problemler,
 10. Meslek liselerinde okutulması planlanan endüstriyel tasarım bölümleri, belediye kursları ve buradan mezun olacak ara eleman endüstriyel tasarımcıların piyasaya yapabileceği etkiler

Yöntem

 1. 3. Ulusal Tasarım Öğrencileri Forumu Türkiye’de endüstriyel tasarım eğitimi veren öncü 7 okulun katılımıyla gerçekleştirilecektir.
 2. Forum tarafsız bir yürütücü eşliğinde yönetilecek, tüm konuşma ve tartışmalar kaydedilecektir.
 3. Konu ve okul öncelikleri kura ile belirlenecektir.
 4. Sırası gelen grup kendi konusunu öncelikle kendi okulundan aldığı çıktılarla ve araştırmalarla sunacak, daha sonra tartışmayı tüm katılımcılara açacaktır.
 5. İki günün sonunda kaydedilen tüm tartışma ve konuşmalar bir rapor-bildiri-sunum halinde basılacak ve bir manifesto ortaya çıkarılacaktır.
 6. Forumda öncelikle tartışma değil; fikir paylaşımı, ortak ve farklı noktaları yakalayabilme yetisi ve yeni bir açıdan bakabilme anlayışı esas alınacaktır. Aynı şekilde problemlere çözüm bulma iddiasından çok problemlere çözüm bulma yolundaki çaba ve bu süreçte göremediğimiz noktaları farklı gözlerden görebilmek önemli olacaktır.

Program

1 Eylül 2009 – Katılım çağrısının ve katılım formunun okullara gönderilmesi

10 Eylül 2009 – Okulların foruma katılıp katılmayacaklarını düzenleme kuruluna bildirmesi

20 Eylül 2009 – Okulların seçtikleri üç konuyu düzenleme kuruluna göndermesi

28 Eylül 2009 – Düzenleme kurulunun okullara kesin konularını geri bildirmesi

29 Eylül – 7 Ekim 2009 – Okulların kendi forumlarını düzenleyip 5 kişilik temsilci gruplarını seçmesi

8 Ekim 2009 – Tanışma ve forumun ilk oturumu

9 Ekim 2009 – Forumun ikinci oturumu, genel değerlendirilme ve manifestonun hazırlanması

Düzenleme Kurulu

Ece CANLI

Hülya EREN

Mert SEZER

Çağlar GENÇ

Aysun ATEŞ

Türker ACARTÜRK

Cansu AKARSU

Hazal KARAŞAH

Bilge ÖZTÜRK

Nisan TUNÇAK

Pelin KENEZ

Sinem KÖSELECİOĞLU

Özge ŞAHİN

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 1. Forumla ilgili her türlü iletişim öncelikle mail yoluyla gerçekleşecektir.
 2. Okulların katılım, katılımcı ve konuları konusunda verilen tarihleri geçmeyecek şekilde bilgilendirme yapmaları gerekmektedir.
 3. Konaklama ve kongreye katılım gibi konularla ilgili bilgiler istek doğrultusunda mail üzerinden verilecektir.
 4. UTÖP (Ulusal Tasarım Öğrencileri Platformu) mail grubunun iletişim için forum süresince tüm katılımcılara, forum sonrasında ise Türkiye’de Endüstriyel Tasarım eğitimi alan bütün öğrencilere açık olması planlanmaktadır.
 5. Kongre tarihlerindeki program katılımcılara daha sonra ayrıntılı olarak bildirilecektir.

İLETİŞİM

Grup adresi : UTÖP (Ulusal Tasarım Öğrencileri Platfomu)

ulusalentas@googlegroups.com

e-posta : itutask@gmail.com (Özel sorular için)


23 Kasım 2008 Pazar

26-27-28 Kasım Taşkışla Kulüpler Panayırı


Bilindiği gibi Taşkışla'daki bütün kulüplerin birbirini tanıması ve fakülte öğrencilerine tanıtılması için 26-27-28 Kasım 2008 tarihlerinde Gülşen Ablanın bulunduğu koridordayız.
Bütün kulüplere ait birer masa, pano, sergileme alanı vs. olacak ve kulüpler dilerlerse workshoplar, çeşitli gösteriler ve projektörle gösterimler yapabilecekler. Biz de İTÜTASK olarak orda olacağız.
Yukarıda da Türker Acartürk'ün hazırladığı İTÜTASK kartviziti bulunuyor, çoğaltıp çoğaltıp vereceğiz, yeni üyeler kazancağız inşallah .)